Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

button-zapytanie

 

Untitled-17

 

Dane Rejestrowe

ELBUD sp. z o.o. sp. k.
Wpisana do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców,
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000507964
REGON: 650903397
NIP: 795 20 88 572

Obsługujący Bank

Santander Bank Polska S.A.
96 1090 2750 0000 0001 1004 2997

Kontakt

ELBUD sp. z o.o. sp. k
ul. Sielecka 11
37-700 Przemyśl
tel.: +48 16 678 50 81
fax: +48 16 678 29 80
elbud@elbudprzemysl.pl

Oddział Instal Rzeszów
ul. M. Reja 12
35-211 Rzeszów
tel.: +48 17 867 63 20
fax: +48 17 852 20 91
oddzial.rzeszow@elbudprzemysl.pl

Dział Handlowy
Jerzy Sznerch
jerzy.sznerch@elbudprzemysl.pl

Grzegorz Stasiaczek
grzegorz.stasiaczek@elbudprzemysl.pl

Księgowość
Grażyna Porczak
grazyna.porczak@elbudprzemysl.pl

Dział Kadr i Administracji
Jadwiga Śmiarowska
jadwiga.smiarowska@elbudprzemysl.pl

Anita Bąk
anita.bak@elbudprzemysl.pl

 

Dział Techniczno-Produkcyjny
Dawid Klimecki
dawid.klimecki@elbudprzemysl.pl

Dział Zaopatrzenia i Transportu
(zamówienia i dostawy betonu towarowego)
Wacław Bąk
waclaw.bak@elbudprzemysl.pl

 

 

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy