Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

Beton towarowy

 

 

Beton towarowy produkowany jest w dwóch zautomatyzowanych węzłach betoniarskich o wydajności ok. 40 m³ każdy, zlokalizowanych w Przemyślu i Lubaczowie. Produkcja i dostawy betonu odbywają się także w okresie obniżonych temperatur, ponieważ wytwórnie są wyposażone w moduły do podgrzewania wody technologicznej i rozmrażania kruszywa. Doświadczona kadra, własne Laboratorium Betonu, a także posiadany sprzęt do przewozu i podania do miejsca wbudowania umożliwiają nam betonowanie dużych obiektów.

Dzięki wyselekcjonowanym składnikom, wykorzystywanym z zachowaniem ustalonych zasad technologicznych, nasze produkty są najwyższej jakości.

Laboratorium badawcze prowadzi kompleksowe badania mieszanek betonowych, począwszy od składników przeznaczonych do ich produkcji, aż do wyrobu finalnego.

Rodzaje oferowanego betonu:

  • betony od C 8/10 do C35/45 produkowane zgodnie z normą PN-EN 206 -1,
  • betony modyfikowane,
  • mieszanki betonowe o konsystencji wilgotnej.

 

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy