Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

Projekty UE

W ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Spółka podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy ELBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”.

Projekt dotyczy wsparcia Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVIT-19. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu 408419,31 finansowana w całości z Funduszu Europejskiego

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy