Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

Oferta

Zakres działalności spółki obejmuje cztery obszary:

  • produkcja i dostawa prefabrykatów żelbetowych, głównie dla energetyki;
  • roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania, wody chłodzącej, wentylacji-klimatyzacji oraz sanitarnych na rynku niemieckim;
  • roboty inżynieryjne na rynku krajowym;
  • produkcja i dostawa betonu towarowego.

Zakład prefabrykacji żelbetów to rozległy, w pełni wyposażony park maszynowy zlokalizowany w Przemyślu
przy ulicy Sieleckiej 11.

Posiada trzy nawy produkcyjne o powierzchni około 1300 m2 każda, wyposażone w suwnice o udźwigu od 5 do 12 T. W ramach zakładu funkcjonują:

  • wydział formowania, umożliwiający produkcję wyrobów w cyklu całorocznym;
  • wydział zbrojarski wyposażony m.in. w automat zbrojarski;
  • ślusarnia wyposażona we wszelkie niezbędne urządzenia do produkcji osprzętu stalowego:   2 gilotyny do cięcia blach o grubościach od 10 do 16 mm, prostowarkę do blach, krawędziarkę, tokarki, frezarki, stanowiska spawalnicze, itp.;
  • zautomatyzowany węzeł betoniarski wyposażony w moduł do podgrzewania wody technologicznej i rozmrażania kruszywa.

Magazyny zewnętrzne umożliwiają przeładunek i przechowywanie kilku tysięcy ton wyrobów i surowców.

Wielkość zakładu, jego wyposażenie oraz doświadczona załoga pozwalają na przyjęcie do realizacji krótkim czasie zamówień obejmujących duże partie wyrobów.

Usługi instalacyjno-montażowe realizowane są głównie na terenie  Niemiec i dotyczą montażu instalacji centralnego ogrzewania, wody chłodzącej, wentylacji–klimatyzacji oraz sanitarnych. Montaż instalacji odbywa się w obiektach przemysłowych, mieszkalnych, biurowych oraz centrach handlowych.

Nadzór nad realizacją robót sprawuje Oddział Spółki w Berlinie – Zweigstelle Instal Rzeszów.

Usługi budowlane wykonywane są w systemach generalnego wykonawstwa oraz siłami własnymi w zakresie robót inżynieryjnych.

Beton towarowy produkowany jest w dwóch zautomatyzowanych węzłach betoniarskich o wydajności ok. 40 m3 każdy, zlokalizowanych w Przemyślu i Lubaczowie. Produkcja i dostawy betonu odbywają się także w okresie obniżonych temperatur, ponieważ wytwórnie są wyposażone w moduły do podgrzewania wody technologicznej i rozmrażania kruszywa. Doświadczona kadra, własne Laboratorium Betonu, a także posiadany sprzęt do przewozu i podania do miejsca wbudowania umożliwiają nam betonowanie dużych obiektów.