Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

Realizacje

Beton towarowy

Wybrane obiekty na które dostarczyliśmy beton:

  • budowa lądowiska dla śmigłowców w miejscowości Huwniki,
  • stok narciarski w Przemyślu,
  • Galeria Sanowa w Przemyślu,
  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
  • farma wiatraków Orzechowce i Hruszowice,
  • campus PWSW w Przemyślu,
  • stacja PKP w Medyce,
  • oczyszczalnia ścieków w Przemyślu,
  • most w Przemyślu przy ul. Topolowej,
  • most w Ostrowie koło Jarosławia.
PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy