Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

Prefabrykaty żelbetowe dla energetyki

Prefabrykaty dla energetyki.

 1. Fundamenty liniowe pojedyncze i składane dla linii energetycznych 110, 220, 400 i 750 kV.
 2. Fundamenty dla stacji elektroenergetycznych:
  • pod konstrukcje dla aparatury wysokiego napięcia,
  • dla bramek liniowych,
  • prefabrykowane kanały kablowe zewnętrzne, przejazdowe i wewnętrzne ustojowe,
  • płyty fundamentowe.

Prefabrykaty związane z infrastrukturą kolejową.

 1. Prefabrykowane elementy betonowe do mocowania słupów sieci trakcyjnej odmiany P (P1, P2, P3, P4, P5), K (K1), odciągu.
 2. Słupy trakcyjne ŻK (1,2,3).
 3. Ścianki peronowe H70.

Prefabrykaty dla gazownictwa.

 1. Obciążniki siodłowe.
 2. Obciążniki pierścieniowe.
 3. Kolumny upustowe.
 4. Płyty fundamentowe.

 

Prefabrykaty dla budownictwa ogólnego (na podstawie indywidualnych projektów).

UWAGA!
KARTY TECHNICZNE WYROBÓW DO POBRANIA W ZAKŁADCE „DO POBRANIA”

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy