Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

O nas

ELBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest kontynuatorką podmiotu gospodarczego: przedsiębiorstwa państwowego Elbud, które powstało w poprzednim wieku i w innym systemie politycznym. Osią działalności firmy wówczas, jak i w dniu dzisiejszym, jest zakład prefabrykacji żelbetów. ELBUD przez ponad 50 lat swojego istnienia (od 1958 r.) przechodził  różne zmiany. Od zakładu, który w latach osiemdziesiątych realizował w 30% krajowego zapotrzebowania na prefabrykaty dla energetyki do przedsiębiorstwa, które w czasie zmian ustrojowych musiało zostać zrestrukturyzowane przez upadłość.

Istotny element naszej firmy stanowi załoga ponad 300 pracowników – ich wiedza, doświadczenie i odpowiedzialność utrwalają pozytywne postrzeganie marki ELBUD sp. z o.o. sp. k i budują zaufanie wielu klientów. Dowodem na to jest skala realizowanych zamówień na prefabrykaty dla dziesiątków linii i stacji elektroenergetycznych rocznie.

Obecnie ELBUD sp. z o.o. sp. k. to także działalność w zakresie usług budowlanych na terenie kraju, robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania, wody chłodzącej, wentylacji – klimatyzacji oraz sanitarnych na terenie Niemiec . Jesteśmy również jednym z głównych dostawców  betonu towarowego na rynkach lokalnych (powiat przemyski i lubaczowski).

Niezależnie od obszaru, w którym wykonujemy prace, kierujemy się tymi samymi wartościami – koncentrujemy się na jakości naszej pracy i wykonywanych wyrobów. Potwierdzeniem tego jest posiadany od 2003 r. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2009.

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy