Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

Realizacje

Usługi budowlane

Wybrane realizacje:

Elektrownia wiatrowa – Hruszowice.
Budowa czterech elektrowni wiatrowych; fundamenty  żelbetowe monolityczne pod posadowienie turbin wiatrowych.

Stok narciarski w Przemyślu.
Kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego: “Przemyski Stok Narciarski – I etap” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej kolei linowej.

Zbiorniki wody pitnej – Przemyśl.
Wykonanie zbiorników wody pitnej o  pojemności  100 m³ przy ul. Przemysława w Przemyślu.

Budowa tłoczni gazu na KGZ Żurawica.
Wykonanie robót ziemnych i fundamentowych związanych z  technologią wydobycia gazu, wykonanie fundamentów budynków kontenerowych oraz fundamentów pod sprężarki; po uruchomieniu nowej tłoczni gazu nastąpiła rozbiórka wyłączonej z eksploatacji tłoczni, stacji transformatorowej i magazynu.

Wykonanie utwardzenia terenu przy torze kolejowym 214 w Kolejowym Przejściu Granicznym w Medyce.
Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu koryta na całej powierzchni placu, wzmocnieniu podłoża poprzez zastosowanie geowłókniny, wykonaniu podsypki piaskowej oraz ułożenie płyt drogowych o łącznej powierzchni 675 m².

Podłączenie odwiertu Pogwizdów 3 do sieci średniego ciśnienia. KGZ Krasne. Plac dla autocystern.
Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu koryta na całej powierzchni placu, wykonaniu podsypki piaskowej oraz ułożenie płyt drogowych o łącznej powierzchni 762,5 m².

Podłączenie odwiertu Pogwizdów 3 do sieci średniego ciśnienia. KGZ Krasne. Remont dojazdu do OZG Pogwizdów od drogi wojewódzkiej nr 881.
Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu koryta na całej długości drogi , wykonaniu podsypki piaskowej oraz ułożenie płyt drogowych, łączna powierzchnia zrealizowanej inwestycji wynosi 1350 m².

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy