Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

Historia

2014 r. Przekształcenie Spółki  z o. o. w spółkę komandytową z udziałem sp. z o.o.
aktualna nazwa – ELBUD sp. z o.o. sp. k.

2010 r. Wyłączenie produkcji kruszyw z działalności Spółki.

2009 r. Otwarcie drugiego oddziału Spółki pod nazwą „Oddział Instal Rzeszów”.
Główne obszary działalności to montaż klimatyzacji i wentylacji na rynku niemieckim.

2004 r. Zakupienie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych „Hydrobudowa-Rzeszów” w upadłości.
Umożliwiło to utworzenie oddziału spółki pod nazwą „Oddział Hydrobudowa-Rzeszów”, specjalizującego się w budownictwie
inżynieryjnym.

2003 r. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i uzyskanie certyfikatu, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001 (obecnie PN-EN ISO 9001-2009).

2002 r. Rozszerzenie oferty o produkcję konstrukcji stalowych.

1999 r. Powstaje ELBUD Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych Spółka z o. o.
Nowopowstała spółka w całości przejęła dotychczasową działalność produkcyjną oraz poszerzyła działalność o dostawy betonu na rynek lokalny.

1990 r. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
W wyniku przemian ustrojowych znacznie zmalała liczba inwestycji, a co za tym -również ilość pozyskiwanych zamówień; sytuacja ta wpłynęła na utratę płynności finansowej i w konsekwencji spowodowało to powołanie Zarządu Komisarycznego.

1982 r. Zostaje oddany do użytku nowy zakład prefabrykacji przy ul. Sieleckiej 11 w Przemyślu.
Budowa nowego zakładu była wynikiem wzrostu zapotrzebowania na dotychczas oferowane produkty dla branży energetycznej oraz rozszerzanie asortymentu o wyroby dla kolejnictwa, drogownictwa i budownictwa.
Firma ELBUD realizuje w tym czasie ok. 30% krajowego zapotrzebowania na prefabrykaty dla energetyki.

1958 r. Powstaje Przedsiębiorstwo Zakład Prefabrykatów Żelbetowych ELBUD zlokalizowany przy ul. Sportowej 3 w Przemyślu.
Celem nowopowstałej spółki było dostarczanie branży energetycznej prefabrykatów betonowych i żelbetowych.

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy